TÉVIDŐ

...az eltévedt időszámítás gondolgai

 
Fordított sorrendben 
   
Szűrés: NINCS
 

Az eljövendő múltról...


Valamikor a múlt század nyolcvanas éveiben, érdekes történetek mesélésében nagy örömet lelő ismerősöm egy fura kérdést tett fel nekem:

- Sándor, szerinted mi a biztosabb, a múlt vagy a jövő?

Rövid ideig tétováztam, ismerve őt, éreztem, hogy lesz valami csalafinta csavar a kérdésében, de természetesen a válaszom az volt, hogy a múlt. A múlt visszavonhatatlanul és megváltoztathatatlanul megtörtént, míg a jövő bizonytalan, mivel senki sem tudhatja előre, hogyan fog alakulni...

 

 


 

Tulajdonképpen hogyan is tévedt el...


...az időszámítás? - kérdezte egy barátom, az elmélet nevével évődve és folytatta - El tudnád mondani nekem, csak úgy egyszerűen, anélkül, hogy azzal a rengeteg számmal összezavarnál?

- Évszámok nélkül? Nem is tudom... - feleltem, mivel én jöttem egy kicsit zavarba a váratlan kérése miatt, de sikerült feltalálni magam és visszakérdeztem - Egyszerűen? ...azt hiszem úgy, hogy elkezdték használni...

A választ humornak szántam, de szinte azonnal rájöttem, hogy mennyire rátapintottam az igazságra...

 

 


 

Mi utalt arra...


...hogy itt valami nincs rendben? - kérdezett tovább az örök kíváncsi barátom – Egyáltalán, el lehet rontani egy időszámítást?

- Nem - hagytam rá - a napok, hetek, hónapok, évek jönnek egymás után szépen, lassan. Ebbe a folyamatba nem nagyon lehet beleturkálni.

Látva kérdő tekintetét, hozzáfűztem: - A történelem kronológiáját viszont igen, és az el is lett elrontva. A problémára utaló jelek pedig mindig is ismertek voltak, de valahogy nem volt illdomos a kronológiában leírtakat kétségbe vonni: Ne piszkáld, még összeomlik mottóval.

 

 


 

Ha jó utcába fordultál be...


...előbb-utóbb mindent megtalálsz, írod a mottóban - szólt a barátom – Hogyan találtad meg a pártusok utcáját?

- Inkább szerencsével, mint nehezen - feleltem - mivel nem volt sok utca, csak három. Hirtelen minden ott volt, amit kerestem. Szinte maguktól kezdtek el helyreugrani az elmélet adatai, a kronológia eseményei. Egyféle ihletettség szállt meg, mintha valaki diktálná a mondatokat. Fantasztikus szellemi kaland volt. Persze akadt néhány igen nehezen megoldható probléma is, de ha jó az utca...

- A szerencse pedig az volt, hogy létezik a Kézai-krónika és benne azok az évszámok, amelyekről bebizonyosodott, hogy a pártus birodalom időszámításában íródtak. Ha nincs, nincs elmélet...

 

 


 

Miért van ekkora távolság a...


...a római időszámítás alapjának számító konzuli évjegyzés 536-os megszakadása és a három világ teremtésétől számolt időszámítás nyolcadik századi megjelenése között? - kérdezte a barátom.

- Miért vártak ennyit a birodalmak számára nélkülözhetetlen intézmény létrehozásával? - kérdeztem vissza - Nagyon fontos, mondhatni esszenciális kérdés - folytattam.

- Nem vártak vele. Szinte azonnal létrehozták őket, még a konzuli évek törlése előtt. Csak a mai kronológia helyezett körülbelül 247 évet a két időpont közé.

 

 


 

Miért csak a magyar magyaráz...


...légy szíves, magyarázd el nekem. - évődött újra a barátom, idézve a Kik vagyunk? című őstörténeti fejezet humorosnak szánt kérdését - Hogyan jutottál az időszámítások területéről a magyarság őstörténetéig?

- Mindig is voltak fenntartásaim a korábban hivatalosnak mondható őstörténettel kapcsolatban. Ez idáig sosem volt lehetőségem, hogy végre-valahára egy jót kotnyeleskedhessek a témában.

- Az elmélet viszont adott egy lehetőséget, mivel alaposan felforgatta az úgynevezett honfoglalási korszakokat, Attilától Árpádig. Gondoltam itt a lehetőség, hogy végre összefoglaljam és leírhassam az ezzel kapcsolatos gondolataimat.

 

 


 

...az 525-ös év konzuljairól


A kutatás során felmerült egy kérdés, Dionysius miért csak egyetlen konzuli évet említ a kronológiai írásaiban? Abban a korban ez elengedhetetlen dátumozási forma volt. Nem valószínű, hogy minden munkájával végzett egy éven belül. Honnan szerezhette a Probus nevet?

A mai, elfogadott álláspont szerint Dionysius Exiguus rendeli a húsvéttábla argumentumaiban ifjabb Probus konzuli évét az általa kiszámolt 525-ös évhez. A konzuli listákban Flavius Anicius Probus és Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus szerepel az adott évnél. Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus több forrásban is szerepel, de Probusról nem ismerünk más igazoló forrást.

 

 


 

...az elmélet 247 évéről


A 247 valós számértékként először a téves kronológiában jelenik meg, mint az arszakida birodalom érájának induló éve - i.e. 247 - és lett az elmélet alapszáma.

Másodszorra, látszólag ettől függetlenül az i.sz. 531-ig tartó Cirill-féle húsvéttáblában, mint a kopt/Diocletianus éra 247-ik éve. A többi 247-es értéket az elmélet találta meg különböző összefüggésekben.

Először akkor került a figyelem központjába, amikor a Kézai-krónika 700-as évszámából ez a bizonyos 247 ki lett vonva, és egy másik, az ókor meghatározó eseményének évszáma lett a végeredmény, mégpedig a hun nagykirály, Attila halálának éve, amely időszámításunk szerint 453-ban következett be.

 

 


 

...Jézus-Mani párhuzamról


Ha a pártus időszámítás neve az Úr időszámítása és Jézus előneve valamint megszólítása is Úr volt, akkor Jézus pártus származású volt? Sőt: pártus királyfi vagy herceg, hiszen maguk a napkeleti bölcsek azonosították születésekor a Regulussal, azaz a Királyfi csillagával?

Ezzel az idézettel indult Az elnevezés kérdőjelei című fejezet, amelyben Jézus pártus származását tárgyaltuk. Részletes elemzés végén az elmélet egyértelmű igennel válaszolt.

Ugyanakkor, feltűnt pár hasonlóság egy másik pártus származású vallásalapító, Mani és Jézus életeseményeiben. Azonnal felmerült a kérdés: vajon mennyi párhuzam van még, a mai ismeretünk szerint több mint kétszáz év különbséggel élt vallásalapítók, Úr Jézus és Mar (Úr) Mani életében?

 

 


 

...a társelméletekről


Az Eltévedt időszámítás elmélete nem előzmény nélküli. Az elméletet több hasonló elgondolás inspirálta. Igaz, pont az ellenkező hatással, mivel egyik sem mutatott fel elfogadhatóan életszerű megoldást.

Ez a kételkedés indított el egy másféle megoldás keresésére, tagadva a fantomévek betoldását. Az elmélet által talált megoldás szerint valójában egy másik, létező időszámítás lett bevezetve, amiről azt gondolták, hogy Jézus születésétől számolják.

Ugyanakkor az időszámítás problémájának létezését erősíti meg, hogy számos kutató indult el különböző irányokban, különböző megoldásokkal színesítve az összeesküvés-elméletek amúgy is bő tárházát.

 

 


 
 STATISZTIKA
 TÁRSOLDALAK

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


REGISZTRÁCIÓ
 
 
 
A könyv címlapja

Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  TÉVIDŐ - az eltévedt időszámítás gondolgai
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTION

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakitva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.